Preoperatieve screening: waarom en wat?

Om de operatie zo goed mogelijk te laten verlopen, word je van tevoren onderzocht. Tijdens dit preoperatieve onderzoek wordt gekeken of je de operatie en narcose lichamelijk aan kunt en welke vorm van anesthesie het meest geschikt is voor jou.

Lichamelijk onderzoek

Voor het gesprek met de anesthesioloog krijg je een kort lichamelijk onderzoek.

Gesprek met de anesthesioloog

Tijdens het gesprek met de anesthesioloog wordt de door jou ingevulde gezondheidsvragenlijst doorgenomen. Zo krijgt de anesthesioloog een goed beeld van jouw gezondheid. De anesthesioloog zal je tijdens dit gesprek ook informeren over de gang van zaken en er is ruimte om vragen te stellen.

Als je lichamelijk conditie of de operatie hiertoe aanleiding geven, kan de anesthesioloog besluiten om aanvullend onderzoek te verrichten. Als alles in orde is, zal de anesthesioloog toestemming geven voor de operatie.

Niet vergeten!

Voor een goed verloop van het preoperatieve onderzoek is het essentieel dat je de volgende zaken meeneemt:

  • Legitimatiebewijs
  • Medicijnen en medicijnoverzicht. Deze kun je opvragen bij je apotheek.
  • Wordt je kind geopereerd en is hij of zij jonger dan 16 jaar, dan moet er altijd een wettelijke vertegenwoordiger mee naar de screening.
  • Verzekeringsbewijs

Neem de checklist screening aandachtig door. Zo ga je goed voorbereid naar de operatieve screening.

Bekijk de checklist