Narcose: vroeger en nu

Vroeger geloofde men dat alleen het geloof in god pijn kon verzachten. In de loop der tijd is daar verandering ingekomen. Door wetenschappelijk onderzoek zijn verdovingsmiddelen steeds beter en veiliger geworden. De onderstaande tijdslijn bevat de belangrijkste momenten in de geschiedenis van narcose.

Tijdlijn

Introductie van lachgas(dampvormig anestheticum).

1844

Ether
werd wereldwijd de standaard om mensen te verdoven.

1846

Introductie van chloroform.

1847

Introductie van een intraveneuze vorm van anesthesie.

1874

Eerste toepassing van lokale anesthesie.

1885

Ontdekking van de injectiespuit.

1896

Introductie van spinale anesthesie (ruggenprik).

1898

Eerste
intraveneuze (via een injectie) toepassing van thiopental voor algehele anesthesie.

1934

Introductie van isoflurane.

1965

Introductie van propofol.

1977

Introductie van desflurane

1992

Introductie van sevoflurane (dampvormig anestheticum).

1994