Feiten & fabels

FEIT: Voor een operatie kun je niet alles eten en drinken

Wanneer je onder narcose bent, wordt er een beademingsbuisje in je luchtpijp geplaatst. Een lege maag zorgt ervoor dat tijdens de operatie de inhoud van je maag niet via de luchtpijp in je longen terecht komt. Bij regionale anesthesie bestaat er een kans dat je alsnog onder narcose moet. Vandaar dat je hierbij ook nuchter moet zijn.

Bekijk de voorbereidingen op de operatie

FABEL: De ruggenprik is gevaarlijk

Dankzij geavanceerde bewakingsapparatuur, moderne geneesmiddelen en goede opleiding van de anesthesioloog en de anesthesiemedewerkers is een ruggenprik zeer veilig. Ondanks alle zorgvuldigheid zijn complicaties niet altijd te voorkomen, maar de kans op complicaties is zeer klein.

Lees meer over de ruggenprik

FABEL: Narcose heeft veel bijwerkingen

Je lichaam heeft de tijd nodig om te herstellen van de operatie. Dit vereist veel energie. Hoe groter de wond(en), hoe langer je lichaam nodig heeft om te herstellen. Het herstel kan gepaard gaan met een gevoel van minder fit zijn. Dat is heel normaal. Ondanks alle zorgvuldigheid zijn bijwerkingen niet altijd te voorkomen. Echter is de kans op veel bijwerkingen klein.

Bekijk de meest voorkomende gevolgen van narcose

FABEL: Het komt vaak voor dat mensen tijdens de operatie wakker worden

De anesthesioloog en de anesthesiemedewerker houden je gedurende de hele operatie goed in de gaten. Soms wordt er speciale apparatuur gebruikt om te kijken hoe diep iemand in slaap is. In zeer uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat de narcose onvoldoende werkt. De anesthesioloog of anesthesie medewerker zal dan gelijk ingrijpen, voordat je er iets van merkt.

Hoe werkt anesthesie?