Kinderen en angst voor narcose

Narcose is voor kinderen erg spannend. Kinderen krijgen daarom speciale aandacht. Denk hierbij aan een speciaal kennismakingsbezoek begeleid door een pedagogisch medewerker, een kinderverpleegkundige op de operatieafdeling en de mogelijkheid om te oefenen met het narcosekapje.

Narcose en kinderen

Kinderen krijgen bij een operatie vaak algehele anesthesie. Tijdens de narcose wordt je kind in diepe slaap gebracht, zodat hij of zij niets van de operatie merkt. Jonge kinderen worden vaak in slaap gebracht met een kapje. Oudere kinderen met een prikje.Tips om de angst te verminderen

  • Een heldere en eenvoudige uitleg kan de stressreactie van je kind verlagen. Voorlichting in de thuissituatie speelt hierbij een belangrijke rol. Bereid je goed voor, zodat jij je kind goed kunt voorlichten.
  • Vertel je kind beetje bij beetje wat er gaat gebeuren. Het is belangrijk dat je kind de tijd krijgt om alle informatie te verwerken.
  • Kinderen ervaren minder angst als een ouder ze begeleidt. In de meeste ziekenhuizen mag één ouder mee totdat het kind in slaap is gebracht. Wil je erbij zijn als je kind wakker wordt op de uitslaapkamer? Informeer of dit mogelijk is tijdens het gesprek met de anesthesioloog.
  • Richt je voor en na de operatie volledig op je kind. Stel je kind gerust. Troost hem of haar en streel hem als dat mogelijk is.

Een begeleidende ouder moet van tevoren goed eten. De spanning in combinatie met een lege maag vergroot de kans op flauwvallen.