Anesthesioloog Darryl Coll van het Franciscus Gasthuis & Vlietland

Darryl Coll, Franciscus Gasthuis & Vlietland

“Zorg dat je goed geïnformeerd bent”

1 Wat vind je zo leuk aan anesthesie en je specialisme?

Anesthesie is een veelzijdig en dynamisch vak. Ik kom in aanraking met alle aspecten van de geneeskunde. Het is echt een denk en een doe vak. Bovendien vind ik het een leuke uitdaging om in een korte tijd vertrouwen te krijgen en patiënten gerust te stellen.

2 Je werkt in een team van medische specialisten. Hoe ziet de samenwerking er met de andere specialisten uit?

Wij werken nauw samen met alle medische specialisten. Een van deze medische specialisten is de chirurg, die de patiënt opereert. Wij creëren de condities waarin dit veilig kan gebeuren onder maximaal comfort voor de patiënt. Een goede samenwerking en communicatie is hierbij heel belangrijk.

3 Hoe ziet je gemiddelde werkdag eruit?

Mijn werkdag begint om 08:00 uur op de operatiekamer. Ik ben dan verantwoordelijk voor twee operatiekamers. Dit is mogelijk omdat ik een anesthesiemedewerker heb die als mijn rechterhand fungeert en continue bij de patiënt aanwezig is. Het komt ook voor dat ik een dagdeel op de preoperatieve poli zit. Hier zie ik dan gemiddeld 20 patiënten. Daarnaast ben ik veelvuldig te vinden op de uitslaapkamer. Buiten mijn werk met patiënten ben ik actief in commissies en houd ik mijn kennis op peil.

4 Hoe is het vak anesthesiologie in de loop van de tijd veranderd?

Anesthesiologie is een relatief jong vak. In 1846 vond de eerste anesthesie pas plaats met behulp van ether. Sinds het begin van de 20ste eeuw zijn belangrijke producten ontwikkeld zoals inhalatie anesthetica. Spierverslappers zijn pas in 1942 geïntroduceerd. Daarna is er een ware evolutie geweest van zowel beademings- als bewakingsapparatuur. Vroeger had anesthesie alleen betrekking op de operatiekamer. Nu betreft dat het hele proces: van de preoperatieve zorg en risico-inschatting van patiënten tot en met de nazorg.

5 Hoe kun je bij patiënten de angst voor narcose weghalen?

Ondanks dat anesthesiologie een zeer veilig vak is geworden, blijft dit altijd een uitdaging. Een duidelijke en eerlijke uitleg helpt het best. Ik neem daarom de tijd voor mijn patiënten. De risico’s zijn erg afhankelijk van de gezondheid van de patiënt en soort ingreep. Uiteindelijk moet de patiënt het natuurlijk zelf ervaren.

6 Heb je tips voor mensen die onder narcose gaan?

Het onbekende is altijd spannend. Zorg daarom dat je goed geïnformeerd bent en dat al je vragen omtrent de narcose zijn beantwoord. Let ook op hoelang je van tevoren nuchter moet zijn, dit gebeurt helaas niet altijd.